Copyright - Creative&Co | Links

Ga naar de inhoud

.
Copyright
© Copyright 2012 - heden Creative&Co

Creative&Co

Creative&Co & "creativity for your moments" zijn merkbeelden van Creative&Co - creativeandco.nl. Alle rechten voorbehouden.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site en informatie hierop te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Creative&Co is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Creative&Co, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Creative&Co is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Voor meer informatie gaat u naar de contactpagina op onze eigen website.
Disclaimer
Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan Creative&Co niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Creative&Co aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mocht ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen die mochten worden verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie die op deze website verstrekt wordt, kan niet worden beschouwd als een enig professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud hiervan zonder schriftelijke toestemming van Creative&Co worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enige andere wijze die van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De websites van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen, worden niet door Creative&Co gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Creative&Co aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

-----
We got the copyright
FOR LOVE
-----

Terug naar de inhoud